Adviesraad

In april 2009 is de adviesraad ingesteld, nadat de vereiste meerderheid van ouders en leerkrachten medewerking gaf om de medezeggenschapsraad om te zetten in een adviesraad.

Twee ouders en twee personeelsleden vormen de adviesraad.

Deze raad adviseert het bestuur over tal van zaken die in de wet genoemd staan. De adviesraad is niet bedoeld om klachten in ontvangst te nemen. Hiervoor dient de procedure van de klachtenregeling gevolgd te worden.