Privacy

De Eben‑Haëzerschool neemt de privacy van ouders, leerlingen en leerkrachten serieus.
De privacyregels zijn vastgelegd in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving.

Het volledige reglement kunt u hieronder openen en eventueel downloaden.

In het reglement is vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we deze informatie beschermen.

Privacyreglement