Bestuur

De Eben‑Haëzerschool gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag, gevestigd te Rhenen. Deze Stichting is opgericht in 1962 door de toenmalige kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen.

In de statuten is vastgelegd dat de leden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen de meerderheid hebben in het bestuur.

G. Heemsbergen (voorzitter)
A.M van der Staaij (secretaris)
J. van der Tang (penningmeester)
P.C. Don
J. Nuijt
J. Sanders
E. Prosman