Opstapje

In samenwerking met de gemeente Rhenen zijn we in 2016 een pilot gestart om driejarige peuters de gelegenheid te bieden om één ochtend per maand met de ouder naar school te komen. Het programma ‘Opstapje’ wordt dan uitgevoerd door twee leerkrachten: de een is actief bezig met de peuter, de ander is in gesprek met een ouder over de brede ontwikkeling van hun kind. We willen hiermee een ouder een handreiking doen bij de opvoeding van hun peuter en ook een ouder onderling in gesprek brengen over opvoedingsthema’s. Voor de peuter wordt op deze manier de drempel naar de school verlaagd. Het enthousiasme van de deelnemers heeft ervoor gezorgd dat we dit programma structureel zijn gaan aanbieden.