Team

Management:

Dhr. C. Jansen (directeur-bestuurder en teamleider bovenbouw)
Mevr. A.A. van Herwijnen-Verhoeks (teamleider onderbouw)
Mevr. L.G. van Velzen (IB’er groep 1-4 en teamleider zorg)

De overige namen en contactgegevens van personeelsleden zijn in de schoolgids te vinden. Deze kunt u aanvragen bij onze school.