Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws van de Eben-Haëzerschool?
Kijk dan in de nieuwsberichten hieronder.

Muziekavond groep 8a en 7b/8b

Op D.V. vrijdag 14 juni 2024 hopen we onze traditionele muziekavond te hebben. Met de leerlingen van groep 8a en 7b/8b zien we er naar uit.
U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

Een bericht van meester Karens hierover:
De leerlingen van de bovenstaande groepen hopen op D.V. vrijdagavond 14 juni 2024 hun jaarlijkse muziekavond weer te houden in de HHK in Kesteren. Evenals vorig jaar mag het comité Woord & Daad weer proberen sponsoren/adverteerders te werven voor het programmaboekje om daarmee opnieuw een Woord & Daad-doel financieel te steunen. We hebben inmiddels een aantal ondernemers benaderd. Hebt u van ons niets gehoord en wilt u tóch meedoen? Stuur even een mailtje naar johkarens@kliksafe.nl.
We kijken uit naar veel positieve steunreacties!
Tevens willen we de bestuurders van de school hartelijk bedanken dat ze op deze wijze tonen de Stichting Woord & Daad een warm hart toe te dragen!

Namens het comité,

Meester Karens

Let op: de locatie is ook dit keer in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren (Overste J.M. Kolffstraat 1)!