Nieuws

Muziekavond Cunerakerk

D.V. vrijdagavond 24 juni 2022
Aanvang 19.30 uur

Voor de achttiende keer organiseren we met de leerlingen van de beide groepen 8 en verschillende collega’s een muziekavond. In vroeger jaren zongen we geestelijke liederen die we kozen uit de bekende liedbundel ‘Uit Sions Zalen’. Inmiddels is gebleken dat er naast liederen uit genoemde bundel nog veel meer goede geestelijke liederen zijn, die niet in nieuwe liedbundels terecht zijn gekomen. Najaar 2015 is een nieuwe bundel geestelijke liederen gepresenteerd onder de titel ‘Elk zing’ Zijn lof’. ‘Elk zing’ Zijn lof’ bevat teksten die enkele eeuwen geleden gedicht zijn, maar ook 21e-eeuwse teksten. Verschillende liederen uit deze bundel hebben we de achterliggende jaren op het programma gehad.

Ook op deze muziekavond klinken er liederen uit 'Elk zing' Zijn lof'. In het najaar van 2021 verscheen het eerste bundeltje van 'Opent uwen mond'. 'Opent uwen mond' biedt per bundel tien geestelijke liederen aan rond een thema. De samenstelling van tekst en muziek wordt verzorgd door meester Den Haan.

Voor de muziekavond van 2022 hebben we een thema gekozen: 'De Herder en Zijn schapen'. We hopen dat de liederen uit ‘Elk zing’ Zijn lof’ en 'Opent uwen mond' ook in de gezinnen zullen worden gezongen en gespeeld.